Lưu trữ

Posts Tagged ‘Trả lời chất vấn’

Chính phủ không bao giờ ban hành chính sách gây thiệt hại cho dân

Thực hiện ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ IV, Quốc hội khóa XIII.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội có gửi tới Thủ tướng Chính phủ phiếu chất vấn với nội dung:

Xem chi tiết…